اروم تریلر اروم تریلرما برآنیم تا به عنوان طلایه دارصنعت تریلر سازی کشور، متعالی ترین سازمان در مدیریت سرمایه های انسانی و متعهدترین شهروند حقوقی در عمل به مسئولیتهای اجتماعی در سطح کشور مطرح باشیم.

شرکت اروم صنعت سامان با نام تجاری اروم تریلر با سوابق درخشان در تولید انواع تریلر به روشهای نوین و با استفاده از تکنولوژی روز جهان، در راستای بقاء پایدار و موفق شرکت در بازار شدیداً رقابتی، با سیاست مشتری مداری و بهبود مستمر، تعهد خود را نسبت به برقراری و اجرای نیازمندیهای سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) بر اساس استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001:2007 با تعریف اصول راهبردی ذیل اعلام می دارد.
 

 

  • دستیابی به رضایتمندی و خشنودی روزافزون مشتریان و ذینفعان
  • ایجاد و تعهد به فرهنگ بهبود مستمر در محصولات، فعالیت ها و فرآیندهای سازمان
  • تلاش در جهت رعایت کلیه الزامات و مقررات قانونی در زمینه مسائل کیفی، ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی
  • تلاش در جهت افزایش راندمان تولید، تنوع محصولات و کاهش قیمت تمام شده محصولات
  • ارتقاء قابلیتهای عمومی و تخصصی کارکنان و بهبود بهره وری سرمایه های انسانی از طریق آموزشهای اثربخش
  • کاهش ضرائب و شدت حوادث، خطرات و ریسکهای ایمنی محیط کار جهت کنترل و کاهش مصدومیت ها و بیماری های شغلی
  • تلاش در جهت کنترل و کاهش پیامدهای آلاینده های زیست محیطی و افزایش فضای سبز

روابط عمومی