شرکت اروم تریلر با رعایت استانداردها و ارتقا کیفیت محصولات تولیدی خود ، به عنوان واحد کیفی استاندارد انتخاب و مفتخر به دریافت لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه استاندارد در سال 1396 گردید .

برگ زرینی دیگر از افتخارات شرکت اروم تریلر
شرکت اروم تریلر با رعایت استانداردها و ارتقا کیفیت محصولات تولیدی خود ، به عنوان واحد کیفی استاندارد انتخاب و مفتخر به دریافت لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه استاندارد در سال 1396 گردید .
مدیریت شرکت اروم تریلر روز جهانی استاندارد را گرامی داشته و به مسولین محترم اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی و ک

Share: