دیدار مدیران ارشد شرکت محترم پرسی ایران گاز (شستا) با مدیران مجتمع صنعتی اروم تریلر و تبادل نظر در خصوص ارتقای همکاریهای فی مابین در پیشبرد اهداف بلند مدت گازرسانی کشور

Share: