بازدید معاونت محترم نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران و مدیر کل محترم سازمان استاندارد و هیئت محترم همراه از مجتمع صنعتی اروم تریلر واحد نمونه استاندارد در سال 1396

به گزارش روابط عمومی،

 

با دریافت لوح تقدیر به عنوان واحد نمونه صنعتی در زمینه صنایع سال مورد تجلیل قرار گرفت.  .......

طرح نمونه صنعتی انتخاب شده و از به روز ترین کارخانجات منطقه با پیشرفته ترین تکنولوژیهای تولید می باشد.

.............. واحد نمونه کنترل کیفیت مورد تجلیل واقع شد.

Share: